Z początkiem 2019 r. wydłużono termin na złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Po zmianie, co do zasady, należy to zrobić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnie pierwszy przychód.

mala-firma

Przed zmianą takie oświadczenie trzeba było składać do 20 stycznia roku, w którym podatnik zamierzał skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dzięki temu uproszczeniu podatnicy, którzy planują w 2020 r. opodatkowanie podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie muszą składać do urzędu skarbowego oświadczenia w tej sprawie do 20 stycznia 2020 r. Zrobią to do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągną pierwszy przychód. Przy czym, jak podkreślił MF w objaśnieniach:

MF: Nowy termin obowiązuje zarówno podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, jak i kontynuujących tę działalność.

MF podkreślił jednocześnie w objaśnieniach, że z wydłużonego terminu nie mogą w 2020 r. skorzystać podatnicy, którzy w 2019 r. są opodatkowani kartą podatkową. Tacy podatnicy, jeżeli chcą skorzystać w 2020 r. z opodatkowania podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, muszą złożyć oświadczenie w tej sprawie do 20 stycznia 2020 r. Jeżeli tego nie zrobią w tym terminie, to urząd skarbowy uzna, że w 2020 r. nadal korzystają z opodatkowania kartą podatkową. MF wyjaśnił tę kwestię na poniższym przykładzie. (źródło: INFOR.pl)

biura