Podatnicy mają czas do 30 września 2019 r. na złożenie wniosku o zwrot VAT od zakupów dokonanych za granicą w 2018 r. Taki sam termin dotyczy zagranicznych podatników, którzy dokonywali zakupów w Polsce.

mala-firma

O zwrot należy wystąpić w Polsce według szczególnej procedury VAT-REFUND, wypełniając formularz VAT-REF. Wniosek VAT-REF wysyłamy za pośrednictwem systemu e-Deklaracje do urzędu, w którym rozliczamy VAT. Po wysyłce podatnik uzyskuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Następnie wniosek zostaje przekazany do polskiego systemu VAT-REFUND, gdzie w ciągu 72 godzin otrzymuje już swój właściwy numer referencyjny w systemie VAT-REFUND.

Podatnik może ubiegać się o zwrot podatku za pośrednictwem pełnomocnika (reprezentanta). Musi wówczas złożyć oryginał pełnomocnictwa szczególnego w tym samym urzędzie skarbowym, w którym składa wniosek o zwrot podatku. W przypadku zwrotu zagranicznego VAT nie można skorzystać z pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1).

Wszystkie wiadomości w sprawie złożonego wniosku o zwrot podatnik otrzyma wyłącznie na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. W wiadomościach zawsze będzie podany numer referencyjny wniosku. Dlatego tak ważne jest podanie właściwego adresu poczty elektronicznej.

W sytuacji gdy państwo członkowskie zwrotu wymaga, aby do wniosku dołączyć faktury i dokumenty celne potwierdzające wydatki poniesione w okresie, którego dotyczy wniosek, należy to zrobić w formie elektronicznej.

Dokumenty należy umieścić w jednym załączniku, który spełnia następujące wymagania:

  • ma postać archiwum ZIP o wielkości nieprzekraczającej 5 MB,
  • zawiera pojedyncze pliki kopii faktur i dokumentów celnych, zeskanowanych w jednym z trzech formatów: PDF, TIFF, JPEG,
  • poszczególne pliki powinny być zeskanowane w jakości 200 dpi, nieszyfrowane i niezabezpieczone hasłem,
  • pliki powinny być wysłane jednocześnie z wnioskiem.

Wnioski niespełniające wymogów technicznych będą odrzucone przez system. (źródło: INFOR.pl)

biura