Obowiązek raportowania o schematach podatkowych – wprowadzony w 2019 r. – objął także zaszłości sięgające aż do 25 czerwca 2018 r. (schematy transgraniczne) bądź do 1 listopada 2018 r. – schematy krajowe. Obowiązek raportowania o tych „zaszłych” schematach został przesunięty w czasie. Do 30 czerwca 2019 r. informacje o tych schematach mieli przekazać promotorzy. Natomiast do 30 września 2019 r. – obowiązek ten ciąży na korzystających.

mala-firma

30 września 2019 r. mija termin przekazania przez korzystającego ze schematu podatkowego informacji o:

  • schemacie podatkowym transgranicznym, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano począwszy od 25 czerwca 2018 r.,
  • innym niż transgraniczny schemacie podatkowym, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrożeniem dokonano od 1 listopada 2018 r.

Z uwagi na zagrożenie karne skarbowe (art. 80f kks), istotne jest dotrzymanie terminów raportowania.

Dodajmy, że obowiązek raportowania o zaległych schematach podatkowych wynika z art. 28 ust. 2 (schematy transgraniczne) lub art. 28 ust. 4 (schematy krajowe) ustawy nowelizującej z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). (źródło: INFOR.pl)

biura