Czy zwolnienie z PIT dla młodych pracowników wpłynie na sytuację osób pobierających świadczenia rodzinne?

mala-firma

Nowe zwolnienie z PIT

Podatnicy, którzy nie ukończyli 26. roku życia będą korzystali z nowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wolne od PIT będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychody z niektórych umów zlecenia (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).

Powyższe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

W przypadku nowego zwolnienia będzie obowiązywał roczny limit kwotowy

W 2019 r. zwolnione z podatku będą przychody do kwoty 35 636,67 zł, a w 2020 r. – do kwoty 85 528 zł.

„Zerowy PIT” dochodem osób ubiegających się o świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. zawiera również zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, których celem jest utrzymanie dotychczasowych zasad przyznawania świadczeń. Z tego powodu od 1 sierpnia 2019 r. będzie obowiązywała nowa definicja dochodu. Za dochód zostaną uznane także przychody podatników w wieku do ukończenia 26. roku życia zwolnione od tej daty z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Nowe przepisy zostaną uwzględnione przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2020/2021. Wówczas podstawą do ustalenia prawa będzie co do zasady dochód z roku 2019. W przypadku osób korzystających od 1 sierpnia 2019 r. z przedmiotowego zwolnienia nowa definicja znajdzie zastosowanie w sytuacji uzyskania dochodu.

Obecnie do katalogu dochodów osób fizycznych do 26. roku życia zaliczane są m.in. przychody opodatkowane podatkiem dochodowym po odpowiednich pomniejszeniach.

Kryterium dochodowe ma znaczenie przy ustalaniu prawa do takich świadczeń jak: zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) i specjalny zasiłek opiekuńczy. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_