Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C) zostały opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

mala-firma

Informacja o cenach transferowych stanowi nowoczesną formę raportowania cen transferowych w formie elektronicznej, mającą zapewnić podatnikom realizację obowiązku sprawozdawczego w sposób prosty i przyjazny, jednocześnie zapewniając wysoką efektywność typowania podatników do kontroli w obszarze cen transferowych. Informacja zawierać będzie następujące elementy:

  • wskazanie celu złożenia informacji o cenach transferowych (złożenie / korekta informacji) oraz okresu, za jaki jest składana,
  • dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych i podmiotu, dla którego jest składana informacja,
  • ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych,
  • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
  • informacje dotyczące metod i cen transferowych,
  • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Informacja o cenach transferowych przekazywana jest przez podmioty do tego zobowiązane (na podstawie art. 11t ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Szefowi KAS w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 roku.

Schema TPR

Ministerstwo Finansów udostępnia struktury logiczne dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.) oraz art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.).

Schema TPR-C(1) Informacja o cenach transferowych dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych  (plik .XSD)

Styl TPR-C(1) Informacja o cenach transferowych dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (plik .XSL)

Wyróźnik TPR-C(1) Informacja o cenach transferowych dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (plik .XML)

Schema TPR-P(1) Informacja o cenach transferowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (plik .XSD)

Styl TPR-P(1) Informacja o cenach transferowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (plik .XSL)

Wyróżnik TPR-P(1) Informacja o cenach transferowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (plik .XML)

(źródło: Ministerstwo Finansów, INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_