Grono użytkowników oprogramowania księgowego LeftHand zostało zasilone przez Polskie Towarzystwo Legislacji z Warszawy.

Stowarzyszenie zakupiło pełen pakiet, tj. dożywotnią licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość, roczny abonament na aktualizacje oraz 12-miesięczne wsparcie techniczne.

Dziękujemy za zaufanie!


O Organizacji:

Polskie Towarzystwo Legislacji zostało założone w 1996 roku. Zgodnie ze statutem jego celem jest „popieranie rozwoju praktyki oraz nauki tworzenia prawa (legislacji), upowszechniania wiedzy w tym zakresie, zwłaszcza wśród prawników naukowców i praktyków, w tym pracowników urzędów administracji publicznej, przyczynianie się do doskonalenia procesu tworzenia prawa i technik legislacyjnych”. Towarzystwo prowadzi różnorodną działalność edukacyjną i ekspercką. Na jego forum odbywa się fachowa dyskusja na temat aktualnych zagadnień legislacji z udziałem czołowych przedstawicieli nauk prawnych i organów ochrony prawa.

ngo