Do grona użtkowników oprogramowania księgowego LeftHand dołączyło Stowarzyszenie ULTRAKREW z Gdańska.

Stowarzyszenie zdecydowało się na zakup dożywotniej licencji do programu LeftHand Pełna Księgowość dla NGO wraz z abonamentem na aktualizacje na najbliższe pół roku.

Dziękujemy za zaufanie!


O Stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie ULTRAKREW działa na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Gdański i okolic. Jego celem jest m.in. działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji oraz profilaktyki zdrowotnej i żywienia oraz krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu oraz mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizację imprez sportowych (w szczególności: biegowych, rowerowych, nordic walking, triathlonowych, rolkowych, duathlonowych i in.), przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizację działań profilaktycznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych.

ngo