Wśród zadowolonych użytkowników oprogramowania księgowego LeftHand jest Fundacja „Nasza Bajka” z Marek k. Warszawy.

Fundacja korzysta z programu LeftHand Pełna Księgowość dla Organizacji Pozarządowych wraz z abonamentami na aktualizacje oraz wsparcie techniczne.

Dziękujemy za zaufanie!


O fundacji:

Misją Fundacji jest kreowanie warunków do zmian oraz wzmacnianie potencjału osób chcących podnieść jakość swojego życia, pragnących się rozwijać, tworzyć i działać, aby osiągnąć sukces lub zmianę. W swoich działaniach stawiają na profesjonalizm, kompleksowość oraz innowacyjność. Trzon Zespołu tworzą osoby z doświadczeniem w konstruowaniu, wdrażaniu i realizacji projektów społecznych. Włączają się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Kreują i aktywnie uczestniczą w działaniach lokalnych.

ngo