Do organizacji pozarządowych księgujących w programie LeftHand dołączyła Królewska Fundacja Romów z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Fundacja zdecydowała się na zakup dożywotniej licencji do programu LeftHand Pełna Księgowość wraz z rocznymi abonamentami na aktualizacje oraz wsparcie techniczne.

Dziękujemy za zaufanie!


O fundacji:

Celem fundacji jest wspieranie udziału Romów w budowie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomości narodowej Romów, wspieranie procesu edukacyjnego romskiej młodzieży i dorosłych oraz zachowanie bogactwa tradycji i rozwoju kultury narodu zagrożonego wyginięciem.

ngo