Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą składających sprawozdania finansowe do Szefa KAS.

mala-firma

Ministerstwo Finansów informuje, że ustrukturyzowane (tj. utworzone na podstawie struktur dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan (link otwiera nowe okno w innym serwisie)sprawozdania finansowe osób fizycznych, składane do Szefa KAS, sporządzone w formacie XML po podpisaniu podpisem kwalifikowanym, dla których:

  1. otrzymujemy jeden plik *.XML.xades sprawozdania zawierający w sobie sprawozdanie oraz podpisy;
  2. otrzymujemy plik *.XML sprawozdania oraz co najmniej jeden plik *.XML.xades zawierający podpis,

należy przekazywać do Szefa KAS za pośrednictwem skrytki ePUAP Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Przesyłając za pośrednictwem ePUAP sprawozdanie finansowe, wraz z plikami zawierającymi podpisy (w przypadku wskazanym w pkt. 2), należy przekazać je jako załączniki do pisma ogólnego ePUAP.

Udostępniona przez Ministerstwo Finansów aplikacja e-Sprawozdania Finansów umożliwia  podpisanie i przekazanie do Szefa KAS sprawozdania finansowego podpisanego podpisem kwalifikowanym polskim albo zagranicznym zgodnie z algorytmem XAdES Basic Electronic Signature w postaci pliku XML, zgodnego ze schematem http://www.w3.org/2000/09/xmldsig (link otwiera nowe okno w innym serwisie), w skrócie XAdES-BES w wersji Enveloped (podpis jako dodatkowy element ds:Signature w oryginalnym XML).

Obecnie trwają prace nad uwzględnieniem w aplikacji możliwości wysyłki sprawozdań finansowych opatrzonych podpisami elektronicznymi w postaci plików xades, o których mowa w przedmiotowym komunikacie. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Portalu Podatkowego w sekcji „e-Sprawozdania Finansowe”

Jednocześnie Ministerstwo Finansów przypomina, że jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekazują sprawozdania finansowe WYŁĄCZNIE do KRS (https://ekrs.ms.gov.pl/ (link otwiera nowe okno w innym serwisie)). Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS nie mają obowiązku przesyłania tych sprawozdań finansowych do Szefa KAS ani do naczelnika urzędu skarbowego. (źródła: Ministerstwo Finansów; INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_