Z oprogramowania księgowego LeftHand korzysta Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak w Warszawy.

Fundacja zakupiła dożywotnią licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość dla Organizacji Pozarządowych.

Dziękujemy za wybór LeftHand’a.


O Fundacji:

Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak zajmuje się popularyzacją i rozwojem jeździectwa jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach występujących dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzeniem działań integracyjnych w zakresie edukacji, rekreacji i sportu, a także promocją i ochroną zdrowia.

ngo