Do grona użytkowników oprogramowania księgowego LeftHand dołączyło Polskie Towarzystwo Dendrologiczne ze Szczecina.

Organizacja zakupiła licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość wraz z rocznymi abonamentami na aktualizacje oraz wsparcie techniczne.

Dziękujemy za zaufanie!


O organizacji:

Celem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego jest zrzeszanie osób zainteresowanych szeroko rozumianą dendrologią, pogłębianie oraz upowszechnianie wiedzy na temat biologii, ekologii i uprawy roślin drzewiastych, a także inicjowanie i prowadzenie zespołowych badań naukowych w tej dziedzinie.

Do podstawowych form działalności Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego należą:

 • seminaria naukowe;
 • zjazdy i konferencje naukowe;
 • szkolenia dendrologiczne przeznaczone dla różnych grup odbiorców, na poziomie podstawowym dla uczniów szkół i studentów lub na poziomie specjalistycznym dla geobotaników i innych specjalistów;
 • prezentacje interesujących obiektów dendrologicznych – wyprawy do najciekawszych rezerwatów i parków narodowych, arboretów, parków oraz szkółek w kraju i za granicą,
 • wyjazdy studyjne do krajowych i zagranicznych placówek naukowych i edukacyjnych zajmujących się badaniami, dydaktyką i popularyzacją wiedzy w zakresie dendrologii;
 • inwentaryzacja oraz obejmowanie patronatem ginących i zagrożonych obiektów dendrologicznych, np. parków, zabytkowych alei, drzew pomnikowych, zbiorów zielnikowych i kolekcji próbek drewna;
 • popularyzacja dendrologii w społeczeństwie – organizacja ogólnodostępnych wykładów, odczytów i wystaw;
 • doradztwo w zakresie uprawy oraz pielęgnacji drzew i krzewów;
 • wydawanie czasopism oraz książek naukowych, popularnonaukowych i popularnych o tematyce dendrologicznej;
 • opracowywanie ekspertyz dotyczących drzew i krzewów;
 • prowadzenie konkursów wiedzy dendrologicznej;
 • przyznawanie świadectw jakości i wyróżnień ogrodom i kolekcjom roślin;
 • gromadzenie zbiorów dendrologicznych.

ngo