W maju 2019 r. pracodawca powinien obniżyć wymiar czasu pracy łącznie o 16 godzin z tytułu dwóch świąt, które przypadają w tym miesiącu, tj. święta 1 maja (święto państwowe) i 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja). Za święta przypadające w maju 2019 r. nie trzeba oddawać pracownikom dodatkowego dnia wolnego, ponieważ przypadają w środę (1 maja) i w piątek (3 maja).

W maju 2019 r. występują 2 święta, które są dniami wolnymi od pracy:

● 1 maja – święto państwowe,

● 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Wymiaru czasu pracy nie obniżają jedynie święta, które przypadają w niedzielę (art. 130 § 1 Kodeksu pracy).

Obliczając wymiar czasu pracy w maju 2019 r. należy:

Krok 1. Liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym pomnożyć przez 40 godzin

W maju 2019 r. występują 4 pełne tygodnie, a zatem 4 x 40 godz. = 160 godz.

Krok 2. Do otrzymanej liczby godzin dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni „wystających” poza pełne tygodnie, przypadających od poniedziałku do piątku

W maju 2019 r. są trzy takie dni, tj. 29, 30 i 31 maja, a zatem 160 godz. + 24 godz. = 184 godz.

Krok 3. Od otrzymanej liczby godzin odjąć 8 godzin z tytułu każdego święta, które przypada w innym dniu niż niedziela

W maju 2019 r. występują 2 święta, tj. 1 maja i 3 maja. Wymiar czasu pracy w maju 2019 r. wyniesie zatem: 184 godz. – 16 godz. = 168 godz. (źródło: INFOR.pl)

kadry