Skuteczniejsze objęcie mechanizmem wymiany informacji kraje, które uchodzą za „raje podatkowe”, poprzez m.in. wprowadzenie przepisów wymagających składania oświadczeń o rezydencji podatkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej. Takie zmiany przewiduje nowela ustawy o wymianie informacji podatkowych.

mala-firma

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – poinformowała w czwartek (11 kwietnia) Kancelaria Prezydenta. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do regulacji unijnych.

Zmiany przepisów wynikają z konieczności dostosowania polskich regulacji do dyrektyw unijnych. Niewprowadzenie ich mogłoby skutkować wszczęciem przez KE postępowania przeciwko Polsce. Jednocześnie „zmiany w zakresie wymiany informacji podatkowych mają na celu wyeliminowanie wątpliwości wobec pierwotnie przyjętych rozwiązań legislacyjnych.

Nowela przewiduje m.in. rozszerzenie uprawnień, z których korzystać mogą upoważnieni przedstawiciele właściwego organu państwa członkowskiego (czyli np. KAS) w postępowaniu w sprawie udzielenia informacji podatkowych (w innym kraju). Ma to przyczynić się do zwiększenia operacyjnej efektywności postępowań w sprawie udzielenia informacji podatkowych.

Nowe regulacje mają też pozwolić m.in. na skuteczniejsze objęcie mechanizmem wymiany informacji kraje, które uchodzą za „raje podatkowe”. Wprowadzono przepisy wymagające składania oświadczeń o rezydencji podatkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ustawa zakłada też ponowną identyfikację posiadacza rachunku, jeśli stwierdzono, że osoba ta ma rezydencję podatkową w jakimś innym kraju.

Jednocześnie nowela zakłada rezygnację z niektórych niepotrzebnych przepisów, np. z obowiązku podawania przez banki informacji o rachunkach bankowych firm. Nie jest już to potrzebne w sytuacji, gdy działa STIR (system wymiany informacji między sektorem bankowym a administracją skarbową). (źródła: PAP; INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_