W nowym okresie składkowym, rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 r., stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych nadal wynosi 1,67%. Pozostałe stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD także nie uległy zmianie. Jednak płatnicy składek, którym ZUS nie ustali stopy procentowej składki wypadkowej, będą musieli tę wysokość ustalić samodzielnie.

mala-firma

Od 1 kwietnia br. do 31 marca 2020 r. będzie trwał nowy okres składkowy, w którym wartość stóp procentowych dla poszczególnych grup działalności ustalanych według PKD pozostanie bez zmian. Nadal dla części płatników stopę procentową składki wypadkowej ustali ZUS – na podstawie złożonych informacji ZUS IWA. Chodzi o tych płatników, którzy składali te informacje za ostatnie 3 lata kalendarzowe, tj. za lata 2016-2018. Pozostali płatnicy będą musieli ustalić wysokość składki wypadkowej samodzielnie. Zasadniczo dla większości płatników, którzy sami ustalają wysokość tej składki, nic nie zmieni się w stosunku do poprzedniego roku składkowego. Jednak warto to sprawdzić, bowiem błędne ustalenie stopy procentowej może spowodować konieczność skorygowania dokumentów rozliczeniowych i uregulowania ewentualnej niedopłaty składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki wypadkowej na rok składkowy 2019/2020 zobowiązane są te podmioty, które:

  • podlegały wpisowi do rejestru REGON na 31 grudnia 2018 r., a w przypadku płatników, którzy zostali zgłoszeni do ZUS później niż 31 grudnia 2018 r. – na dzień zgłoszenia w ZUS, ale w 2018 r. zgłaszały do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięć osób,
  • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON (bez względu na liczbę ubezpieczonych),
  • podlegają wpisowi do rejestru REGON, ale za ostatnie 3 lata kalendarzowe nie składały informacji ZUS IWA (m.in. nie prowadziły działalności gospodarczej przez cały ten okres), a w ostatnim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszały co najmniej 10 ubezpieczonych.

(źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_