Ministerstwo Finansów poinformowało, że Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), które rozpoczęły działalność po 28 listopada 2018 r. mają obowiązek złożyć pierwsze zeznania podatkowe na druku CIT-8 i CIT-8/O i zapłacić należny podatek dochodowy w terminie do 31 marca 2020 r.

mala-firma

29 listopada 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (ustawa o KGW). Na ich podstawie, KGW podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KGW powstałe na mocy ustawy o KGW (tj. po 28 listopada 2018 r.) mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego przewidzianego w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o CIT, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy podatnika może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Na podstawie tego przepisu pierwszy rok podatkowy KGW, powstałych na mocy ustawy o KGW, może zakończyć się 31 grudnia 2019 r. (o ile będą one kontynuować działalność).

Wydłużenie roku podatkowego nie wymaga podejmowania żadnych działań ze strony podatnika, w szczególności informowania o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego. (źródła: INFOR.pl; Ministerstwo Finansów)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_