Do grona klientów firmy LeftHand dołączyło Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych z Gdańska.

Organizacja zakupiła licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość dla NGO wraz z 12-miesięcznymi abonamentami na aktualizacje oraz wsparcie techniczne.

Dziękujemy za zaufanie!


O Stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie działa od 2002 roku. Jego celem jest m.in. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna; rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrona i promocja zdrowia, a także działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kart Młodzieżowych z siedzibą w Bratysławie oraz jest wydawcą karty EURO26.

ngo