Do grupy organizacji pozarządowych korzystających z oprogramowania księgowego LeftHand dołączyło Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej z Lidzbarka Warmińskiego.

Stowarzyszenie zakupiło licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość dla NGO wraz z 12-miesięcznym abonamentem na aktualizacje.

Dziękujemy za zaufanie!


O stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej działa od 1994 roku. Od pierwszych chwil powołania organizacja działa na rzecz rozwoju gospodarczego i społeczno – kulturalnego Ziemi Lidzbarskiej, propagowania wśród lokalnego społeczeństwa modelu aktywnego uczestnictwa w każdej dziedzinie życia, kultywowania tradycji oraz propagowania wiedzy o historii tej ziemi, wybitnych jej mieszkańcach, zabytkach i pamiątkach z nią związanych, do czasów obecnych, nie zmieniły się założenia i statut.

ngo