Do grona organizacji księgujących w programie LeftHand dołączyła Fundacja „Wielkie Serce dla Dzieci” z Krosna.

Fundacja zakupiła licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość dla Organizacji Pozarządowych wraz z rocznymi abonamentami na aktualizacje i wsparcie techniczne oraz szkoleniem z obsługi programu dla jednej osoby.

Dziękujemy za zaufanie!


O fundacji:

Fundacja „Wielkie Serce dla Dzieci” powstała z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. Fundacja poprzez swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie rodziny w każdej sytuacji.

W szczególności wspierają rodzinę poprzez:

  • indywidualną pomoc rodzinom w dostępie do specjalistów: lekarza, psychologa, prawnika;
  • pomoc w przygotowaniu dzieci / wychowanków do samodzielnego życia;
  • pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach rodzinnych;
  • propagowanie i tworzenie ruchu rodzicielstwa zastępczego;
  • propagowanie wiedzy z zakresu praw dzieci i rodziny;
  • reagowanie na sytuacje skierowane przeciwko dzieciom, krzywdzące i naruszające ich prawa, ale również przejawy złości, agresji i nienawiści występujące wśród dzieci i młodzieży poprzez założenie tzw. „skrzynki korczakowskiej”;
  • organizację konferencji, eventów, szkoleń, warsztatów dla rodziców i młodzieży,
  • organizację kolonii, obozów, integracyjnych wyjazdów rodzinnych o charakterze integracyjnym oraz terapeutycznym.

ngo