Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) poinformował 6 lutego 2019 r., że organizacja pożytku publicznego (OPP) nie ma podstaw prawnych do udostępnienia danych darczyńców osobom obdarowanym, chyba że pozyskana byłaby na ten cel uprzednia zgoda.

UODO zwraca uwagę, że wiele osób, które wkrótce będą rozliczać się z podatku za 2018 r., przy tej okazji przekaże swój 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego. Niektórzy w swoim rozliczeniu wyrażą także zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o darowanej kwocie. Podatnicy mogą także podać inne informacje, np. numer telefonu lub adres e-mail.

OPP stają się administratorami danych osobowych darczyńców w chwili, gdy otrzymają je od organów podatkowych – wówczas OPP są odpowiedzialne m.in. za właściwe ich wykorzystywanie, udostępnianie czy zabezpieczanie. „Kierując korespondencję do darczyńców, OPP powinny zadbać, by został wobec nich spełniony obowiązek informacyjny, w tym poinformować o przysługujących tym osobom prawach” – zaznacza UODO.

Dane podatnika, który w rozliczeniu rocznym PIT wyraził zgodę (jest ona dobrowolna) na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu, mogą być przetwarzane wyłącznie przez tę organizację. Jest to o tyle istotne, że w niektórych przypadkach środki z 1 proc. podatku trafiają do stowarzyszeń lub fundacji, które przekazują te środki do konkretnych osób, które wspierają. Prezes UODO informuje, że na podstawie tej zgody organizacje nie mogą udostępnić danych darczyńcy osobie obdarowanej.

Prezes UODO zwraca uwagę, że jeżeli podatnik w rozliczeniu rocznym wyraził zgodę na przekazanie jego danych organizacji, to może ona je przetwarzać np. po to, by podziękować darczyńcy w imieniu obdarowanego. Organizacja pożytku publicznego nie ma jednak żadnych podstaw prawnych do udostępnienia danych darczyńców osobom obdarowanym, chyba że pozyskana byłaby na ten cel uprzednia zgoda. „Warto więc o to zadbać planując tego typu działania” – dodaje UODO.(źródła: PAP; INFOR.pl)

ngo