Od 1 października 2018 r. przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, opatrzonego e-podpisem osoby upoważnionej. Tym samym nie jest już możliwe przesłanie do KRS skanu sprawozdania przygotowanego w formie papierowej.

Przygotowany przez nas materiał wideo pokazuje, w jaki sposób sporządzić oraz przesłać elektroniczne sprawozdanie finansowe za rok 2018 do KRS-u: