Do grona klientów firmy LeftHand dołączyła Fundacja Chrześcijańska „Jesteś Cenny” z Tenczynka.

Fundacja zdecydowała się na zakup dożywotniej licencji do programu LeftHand Pełna Księgowość dla Organizacji Pozarządowych wraz z 12-miesięcznym abonamentem na aktualizacje.

Dziękujemy za wybór LeftHand’a!


O fundacji:

Ideą Fundacji „Jesteś Cenny” jest myśl, że każdy człowiek jest cenny w oczach Boga, zarówno ten, który potrzebuje pomocy, jak i ten który ją ofiaruje. Celami działania organizacji są kult religijny, głównie wspieranie lokalnych społeczności chrześcijańskich, pomoc społeczna, dobroczynność i ochrona zdrowia, kultura fizyczna i sport, edukacja oraz wychowanie, a także ochrona środowiska.

ngo