Do grona użytkowników oprogramowania księgowego LeftHand dołączyło Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie” z Białegostoku.

Organizacja do prowadzenia swojej księgowości zdecydowała się na zakup dożywotniej licencji do programu LeftHand Pełna Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji wraz z rocznym abonamentem na aktualizacje oraz 12-miesięcznym wsparciem technicznym.

Dziękujemy za zaufanie!


O stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Czemu By Nie” rozpoczęło swoją działalność w 2010 roku. Jego celem jest rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży; propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu; prowadzenie działalności wspierającej aktywizację zawodową; a także prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną oraz działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie jest organizatorem największej imprezy o tematyce militarnej organizowanej we wschodniej Polsce t.j.: „Pikniku Militarnego” „Misja Wschód”. To wydarzenie plenerowe, od kilku lat ściągające kilkadziesiąt tysięcy widzów, jest jedyną otwartą i przekrojową imprezą rekonstrukcyjną w regionie. Celem organizacji tego typu imprezy jest dotarcie do grona odbiorców zainteresowanych formacjami mundurowymi, dziedzictwem kulturowym i miłośników rekonstrukcji, ale przede wszystkim edukacja obywatelska i kulturalna mieszkańców.

ngo