W 2019 r. podatnicy CIT mogą złożyć zeznanie CIT-8 i informacje IFT-2/IFT-2R wyłącznie w formie elektronicznej. Nie ma już wyjątków pozwalających na składanie tych zeznań w formie papierowej.

mala-firma

Zgodnie z art. 27a updop zeznanie roczne CIT-8 oraz informacja IFT-2/IFT-2R mogą być składane na papierze, pod warunkiem że podmioty obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione na podstawie art. 45ba ust. 2 updof z obowiązku składania ich elektronicznie.

Do końca 2018 r. art. 45ba updof pozwalał wysyłać fiskusowi deklaracje i informacje podatkowe na papierze, jeżeli płatnik (np. zakład pracy, zleceniodawca) sporządzał je za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. Od 1 stycznia 2019 r. nie ma już takiego wyjątku. Artykuł 45ba w obecnym brzmieniu nakazuje przesyłać wymienione w nim informacje i deklaracje wyłącznie elektronicznie. Tym samym opisany wyjątek z art. 27 updop przestał obowiązywać, pomimo tego że ustawodawca nie zmienił tego przepisu. CIT-8 i IFT-2R mogą być więc złożone wyłącznie elektronicznie i to już w odniesieniu roku podatkowego rozpoczynającego się od 1 stycznia 2018 r. Zmieniony art. 45ba updof stosuje się bowiem już do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_