Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane utrzymuje bezterminowo możliwość opatrywania ksiąg podatkowych przesyłanych elektronicznie, np. JPK_VAT, zestawem danych zawierającym przychód z PIT, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz NIP podatnika.

Pierwotnie możliwość ta miała istnieć tylko do końca 2018 r.

Regulacja jest przeznaczona wyłącznie dla podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Oznacza to, że osoby te nie muszą posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym, aby wysłać w 2019 r. JPK_VAT. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_