Minister Finansów określił wzory zeznań PIT-28/PIT-28S, PIT-16A i PIT-19A oraz informacji PIT-28/A, PIT/O i PIT/D, które stanowią załączniki do zeznania PIT-28/PIT-28S, mających zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

mala-firma

Zmiany w formularzach uwzględniają m.in. wprowadzenie przepisów o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej poprzez oznaczenie dotychczasowego formularza PIT-28 jako PIT-28/PIT-28S. Skreślenie w ww. formularzu wyrazów PIT-28 będzie oznaczało, że zeznanie składa podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku.

Ze względu na to, że od 1 stycznia 2019 r. Portal Podatkowy będzie funkcjonował w domenie podatki.gov.pl, we wszystkich formularzach określanych niniejszym rozporządzeniem wskazano nowy adres do składania formularzy w wersji elektronicznej http://www.podatki.gov.pl.

Pozostałe z miany mają charakter dostosowawczy i porządkowy. (źródła: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_