Od 1 stycznia 2019 r. zasady sporządzania informacji PIT-8C mają się zmienić. Płatnicy nie będą już w nich wykazywali przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof, oraz stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b updof. Przychody te trzeba będzie wykazywać w nowych pozycjach informacji PIT-11 (część F i G nowego wzoru tej informacji). Nie oznacza to jednak, że informacje PIT-8C w ogóle przestaną istnieć.

mala-firma

Od nowego roku informacja PIT-8C będzie przeznaczona do wykazywania w niej tylko i wyłącznie dochodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 30b ust. 2 updof.

Nowe zasady sporządzania informacji PIT-8C mają mieć zastosowanie już do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. Od tej zasady przewidziano tylko jeden wyjątek, gdy urzędy skarbowe będą akceptowały informacje PIT-8C sporządzone na dotychczasowych zasadach i na obowiązującej obecnie wersji tego formularza. Dotyczy on sytuacji, gdy płatnik sporządzi PIT-8C za 2018 r. przed 1 stycznia 2019 r.

Opisane zmiany zawiera projekt z 28 sierpnia 2018 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się termin i forma składania informacji PIT-8C. Płatnicy będą mogli składać takie informacje do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną, w terminie do końca stycznia następnego roku. Oznacza to, że płatnicy będą mieli mniej czasu na sporządzenie informacji PIT-8C za 2018 r. Ostateczny termin na przesłanie tych informacji do urzędu skarbowego minie 31 stycznia 2019 r. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_