Do grona klientów firmy LeftHand dołączyła Fundacja „Liczy się każdy z nas”  z Gdyni.

Fundacja zakupiła pełen pakiet oferowany organizacjo pozarządowym tj. dożywotnią licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość dla NGO wraz z rocznymi abonamentami na aktualizacje i wsparcie techniczne.

Dziękujemy za zaufanie!


O fundacji:

Misją Fundacji jest działalność obejmująca następujące obszary aktywności:

  • rozwój edukacyjny i kulturowy dzieci i młodzieży z biednych i patologicznych rodzin;
  • pomoc prawna dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych udzielanie pomocy społecznej;
  • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, młodych dorosłych i niepełnosprawnych;
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
  • krzewienie zasad etyki biznesu.

Cele Fundacji:

  • zmniejszanie skutków wykluczenia społecznego;
  • zmniejszanie problemów w nauce zwiększanie poziomu zaradności w codziennym życiu;
  • zwiększanie kwalifikacji i aktywności zawodowej;
  • integracja społeczna.

ngo