Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (pracodawcy, zleceniodawcy) będą zobowiązani do przekazywania urzędowi skarbowemu informacji i deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Liczba osób, za które zostaną sporządzone ww. dokumenty, nie będzie już istotna dla obowiązku elektronicznego przekazywania ich organowi podatkowemu.

mala-firma

Przed zmianą przepisów zobowiązanie do przesyłania informacji i deklaracji spoczywało na płatnikach sporządzających wskazaną dokumentację za nie więcej niż 5 podatników. Ponadto skróceniu o 1 miesiąc, do 31 stycznia następnego roku, uległ termin na przekazanie urzędowi skarbowemu informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R za 2018 r. Jednak podatnicy nadal powinni otrzymać je do końca lutego po roku podatkowym.

Kolejna zmiana dotyczy momentu uwzględniania oświadczenia składanego przez pracownika, do którego przychodów mają zastosowanie autorskie koszty uzyskania przychodów, o rezygnacji ze stosowania tych kosztów. Płatnik uwzględni oświadczenie od miesiąca jego złożenia, a jeżeli nie miał takiej możliwości – od następnego miesiąca.

Po raz pierwszy powszechny obowiązek elektronicznej wysyłki informacji i deklaracji dotyczy przychodów uzyskanych przez podatników od 1 stycznia 2018 r. Ponadto do końca stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędowi skarbowemu w formie elektronicznej m.in. informacje PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R za 2018 r.

Prawidłowe stosowanie nowych przepisów odnoszących się do rozliczeń podatkowych wymaga – poza znajomością zmian – podjęcia następujących działań:

Krok 1. Sprawdź, czy musisz kupić kwalifikowany podpis elektroniczny

Krok 2. Złóż, jeżeli to konieczne, pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w urzędzie skarbowym

Krok 3. Przypomnij pracownikom uzyskującym przychody z praw autorskich o rocznym ograniczeniu kosztów uzyskania przychodów.

(źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_