Do grona użytkowników oprogramowania księgowego LeftHand dołączyła Fundacja Mandala z Jeleniej Góry.

Fundacja zakupiła licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość dla Organizacji Pozarządowych.

Dziękujemy za zaufanie!


O fundacji:

Misją Fundacji Mandala jest tworzenie środowiska które pozwala budować poczucie własnej wartości, odpowiedzialności za własne decyzje. Wspiera społeczność w kształtowaniu postawy otwartości na drugiego człowieka bez względu na jego wiek i pochodzenie. Pomaga dzieciom i dorosłym wieść spełnione i szczęśliwe życie według ich własnego planu.

Fundacja realizuje swoje cele dwutorowo. Po pierwsze poprzez projekty wspierające i integrujące lokalne środowisko. Po drugie tworząc Wolną Szkołę w Jeleniej Górze, w której organizuje zajęcia dzieciom w edukacji domowej.

ngo