Do grona zadowolonych użytkowników oprogramowania księgowego LeftHand dołączyło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „NADZIEJA” z Radomia.

Stowarzyszenie zakupiło dożywotnią licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość dla NGO wraz z rocznymi abonamentami na aktualizacje oraz pomoc techniczną.

Dziękujemy za zaufanie!


O stowarzyszeniu:

Misją stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom niewidomym i niedowidzącym poprzez tworzenie warunków do ich adaptacji do środowiska społecznego oraz wspieranie działalności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.

ngo