Pracownicy, którzy będą wykonywali pracę w nocy z 27 na 28 października 2018 r. przepracują dodatkowo jedną godzinę z powodu zmiany czasu letniego na zimowy. Za tę godzinę przysługuje im wynagrodzenie. Jeżeli praca przez dodatkową godzinę będzie pracą nadliczbową, to trzeba ją zrekompensować czasem wolnym lub dodatkiem w wysokości 100% wynagrodzenia.

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Ze względu na zmianę czasu z letniego na zimowy, która nastąpi w 2018 r. w nocy z 27 na 28 października, należy przesunąć wskazówki zegara z godz. 3.00 na godz. 2.00 (§ 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021). Dla pracowników pracujących w tym czasie w nocy oznacza to, że przepracują faktycznie o 1 godzinę dłużej. Pracownicy w związku ze zmianą czasu letniego na zimowy będą bowiem pracowali dwukrotnie w godz. od 2.00 do 3.00.

Jeżeli praca przez dodatkową godzinę w związku ze zmianą czasu letniego na zimowy będzie pracą nadliczbową, trzeba za nią oddać pracownikom czas wolny. W przypadku odbioru czasu wolnego pracownikowi za dodatkową godzinę przepracowaną w związku ze zmianą czasu przysługuje odbiór 1 godziny, jeżeli wniosek o zrekompensowanie pracy nadliczbowej w formie czasu wolnego złoży pracownik. Gdy odbiór czasu wolnego nastąpi bez wniosku pracownika, wówczas za 1 godzinę nadliczbową trzeba będzie mu oddać 1,5 godziny czasu wolnego (art. 151 Kodeksu pracy).

Oprócz rekompensaty pracy nadliczbowej pracownikom będzie przysługiwać dodatek za pracę w nocy. Pora nocna powinna obejmować 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00 (art. 151 § 1 Kodeksu pracy). Pracodawca powinien określić, które 8 godzin w tym przedziale czasowym jest w jego zakładzie porą nocną. Dodatek nocny powinien przysługiwać również za dodatkową godzinę przepracowaną w związku ze zmianą czasu letniego na zimowy. Jest on należny w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. (źródła: INFOR.pl)

kadry