W 2019 r. ma wejść w życie pakiet przepisów, które – w swoich założeniach – mają uprościć życie przedsiębiorcom. M.in. z PIT/CIT mają zostać zwolnione odszkodowania uzyskiwane przez podatników z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanych przez nich środków trwałych (z wyjątkiem samochodów osobowych).

mala-firma

Warunkiem zastosowania tego zwolnienia będzie wydatkowanie przez podatnika – w okresie nie późniejszym niż do upływu kolejnego roku podatkowego – równowartości otrzymanego odszkodowania na remont uszkodzonego środka trwałego bądź na zakup lub wytworzenie analogicznego środka trwałego, mogącego zastąpić środek trwały uprzednio zniszczony lub uszkodzony.

Zobacz również: Oprogramowanie księgowe dla Twojej firmy – LeftHand.

Brak konieczności odprowadzania podatku dochodowego od dochodu stanowiącego równowartość otrzymanego odszkodowania ma wpłynąć na poprawę płynności finansowej poszkodowanego podatnika i ułatwić mu sfinansowanie wydatków mających na celu przywrócenie uszkodzonego środka trwałego do stanu jego używalności bądź wydatków na zakup środka trwałego, który mógłby zastąpić uszkodzony (zniszczony) środek trwały. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_