Resort finansów opublikował wydanie drugie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – CIT-TP i PIT-TP).

mala-firma

Idea wprowadzenia raportowania CIT/TP i PIT/TP

Począwszy od transakcji realizowanych w 2017 r. podatnicy zobowiązani są do składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin złożenia uproszczonych sprawozdań wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br.

Odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez podatników

By zapewnić podatnikom jak największą pewność prawną w procesie wywiązywania się z nowych obowiązków, MF przedstawiło odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania CIT-TP i PIT-TP. Niniejsze wydanie rozszerzone zostało o dodatkowe pytania oraz uzupełnione w zakresie pytań zawartych w wydaniu pierwszym (z czerwca 2018 r.) o zmiany wynikające ze zmodyfikowanych wzorów sprawozdań PIT-TP i CIT-TP, opublikowanych w lipcu 2018 roku. (źródła: Ministerstwo Finansów; INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_