Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, który określa nowe zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Obecnie akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują:

  1. w części A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie,
  2. w części B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,
  3. w części C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

Projektowane zmiany przewidują aby akta osobowe były podzielone na 4 części obejmujące:

  1. etap ubiegania się o zatrudnienie (część A akt osobowych),
  2. etap nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia (część B akt osobowych),
  3. wyodrębnioną część dotyczącą ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach (część C akt osobowych), oraz
  4. etap ustania stosunku pracy (część D akt osobowych).

Zatem część A i B akt osobowych pracownika nie ulegnie zmianie. Zmieni się natomiast część C akt osobowych, w którą proponuje się włączyć dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary (po upływie określonego czasu), ze względu na obowiązek usuwania z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu, w przypadkach określonych w art. 113 Kodeksu pracy oraz wskazanych w przepisach odrębnych.

Wyodrębniona zostanie nowa część D akt osobowych, w której będą gromadzone dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, dotychczas przechowywane w części C.

Proponuje się, aby projektowane zmiany weszły w życie wraz ze zmianami Kodeksu pracy wynikającymi z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r.

Pracodawcy będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie akt osobowych pracowników zgodnie z nowymi wymogami. (źródło: INFOR.pl)

kadry