Na stronie ZUS opublikowano dwa komunikaty ustalające nowe stawki wskaźników wykorzystywanych do celów emerytalnych.

kadry

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej.

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340) ogłasza się, że od dnia 1 września 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za
II kwartał 2018 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3164,80 zł.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2018 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent.

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) ogłasza się, że od dnia 1 września 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca:

  1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2018 r. wynosi 3164,80 zł;
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2018 r. wynosi 5877,40 zł.

(źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych; INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_