Do grupy użytkowników oprogramowania księgowego LeftHand dołączyło Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa „Nowy Dom” z Siemianowic Śląskich.

Stowarzyszenie zakupiło dożywotnią licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość dla Organizacji Pozarządowych wraz z rocznymi abonamentami na aktualizacje oraz wsparcie techniczne, usługę „integracja z GUS” oraz szkolenie z obsługi programu dla jednej osoby.

Dziękujemy za wybór LeftHand’a!


O stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie „Nowy Dom” jest organizacją pożytku publicznego, której działalność obejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w szczególności działania na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego dla dzieci pozbawionych domów rodzinnych. Zależy im również na wzmacnianiu i ochronie rodziny biologicznej poprzez podnoszenie jakości pracy służb społecznych. Stowarzyszenie organizuje konferencje, szkolenia, konsultacje dla zespołów zawodowych.

ngo