Do grona klientów firmy LeftHand dołączyła Fundacja „Nasza Bajka” z Marek.

Fundacja zakupiła licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość wraz z rocznymi abonamentami na aktualizacje i pomoc techniczną, a także usługę „integracja z GUS” i szkolenie z obsługi programu w siedzibie naszej firmy.

Dziękujemy za zaufanie!


O fundacji:

Fundacja Nasza Bajka powstała w 2010 roku z inicjatywy młodych społeczników i animatorów, przekonanych, że każdy z nas ma prawo do zmiany w swoim życiu, która jest kolejnym krokiem do samodzielności i szczęścia.

W swoich działaniach stawiają na profesjonalizm, kompleksowość oraz innowacyjność. Trzon zespołu tworzą osoby z doświadczeniem w konstruowaniu, wdrażaniu i realizacji projektów społecznych. Grono stałych współpracowników stanowią psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci, socjoterapeuci, trenerzy aktywności, animatorzy oraz asystenci osobiści dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunowie osób starszych, chorych, zależnych. Włączają się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Kreują i aktywnie uczestniczą w działaniach lokalnych.

ngo