Do grona klientów firmy LeftHand dołączyło Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej.

Stowarzyszenie zakupiło pełen pakiet dedykowany organizacjom pozarządowym tj. licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość dla NGO, roczny abonament na aktualizacje, 12-miesięczne wsparcie techniczne, usługę „integracja z GUS” oraz szkolenie z zakresu obsługi programu dla jednej osoby.

Dziękujemy za zaufanie!


O stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie działa od 1980 roku. Prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niepołomicach, organizuje odczyty i prelekcje na temat historii ziemi Niepołomickiej, pielęgnuje zdobycze kulturalne Miasta i Gminy Niepołomice, a także prowadzi działalność wydawniczą.

Misją stowarzyszenia jest praca nad rozwojem miasta Niepołomice na odcinku kulturalnym, gospodarczym i turystycznym, a także zaznajamianie członków stowarzyszenia i całego społeczeństwa z historią i dorobkiem kulturalnym Niepołomic oraz pobudzanie społeczeństwa do działań w duchu patriotyzmu miasta i okolic.

ngo