Grono zadowolonych klientów firmy LeftHand zasiliła w ostatnim czasie Fundacja Ekologiczna „Laudato Si” ze Szczecina.

Fundacja, do prowadzenia swojej księgowości, zdecydowała się na zakup dożywotniej licencji do programu LeftHand Pełna Księgowość dla Organizacji Pozarządowych wraz z rocznymi abonamentami na aktualizacje oraz wsparcie techniczne.

Dziękujemy za zaufanie!


O fundacji:

Fundacja Ekologiczna Laudato Si’ jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego i działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności. Fundacja promuje zdrowie i życie człowieka poprzez inicjowanie oraz propagowanie wszelkich działań służących zachowaniu i ochronie środowiska, przyrody i krajobrazu oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, a także wspiera rozwiązania służące skutecznemu przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego. Celem Fundacji jest realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na terenach jednostek samorządu terytorialnego.

ngo