Do grona klientów firmy LeftHand dołączył Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „Fala” z Ropczyc.

Klub zakupił licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość dla Organizacji Pozarządowych wraz z rocznymi abonamentami na aktualizacje oraz wsparcie techniczne.

Dziękujemy za zaufanie!


O klubie:

Klub rozpoczął swoją działalność w 2003 roku.

Celem klubu jest:

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów.
  • Propagowanie pływania oraz sportu pływackiego ze szczególnym uwzględnieniem korzyści zdrowotnych.
  • Organizowanie nauki pływania.
  • Uczestniczenie w imprezach pływackich.
  • Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa w sportach pływackich.
  • Organizowanie obozów sportowych.
  • Sukcesywne tworzenie sekcji w różnych dyscyplinach sportowych.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji celów Klubu.

Od września 2003 roku w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Pływackim Fala Ropczyce prowadzone jest szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania. Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki Fala Ropczyce brał i bierze udział w zawodach pływackich na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolskim.

ngo