Jednostki, które zamieszczają w jednolitych plikach kontrolnych transakcje importowe posiadały do tej pory kłopot z ujmowaniem w nich danych z transakcji importowych.

mala-firma

Importerzy mają obowiązek wykazać w zgłoszeniu celnym kwoty podatku od importu towarów. W przypadku stosowania uproszczeń wynikających z ustawy o VAT, importer może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej – jednocześnie z prawem do jego odliczenia. W imporcie towarów kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku:

  • wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego (w procedurze podstawowej w deklaracji VAT i pliku JPK pojawia się więc wyłącznie kwota odliczana),
  • należnego (w przypadku uproszczonych procedur celnych – gdzie do JPK i deklaracji VAT trafiają kwoty należne i naliczane).

Problemem było, czy daną kontrahenta do odliczenia lub naliczenia VAT z obu tych procedur była informacja o rozliczającej podatnika agencji celnej, w szczególności, gdy odliczenia dokonywało się na podstawie procedury podstawowej, gdy VAT obliczany był w agencji i odliczenia dokonywało się na podstawie dokumentu SAD lub PZC.

Problem ten zostaje wyeliminowany stanowiskiem przedstawionym przez Ministerstwo Finansów. Czytamy w nim:

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku ze zmianą zasad ujmowania w JPK_VAT transakcji importu, w której podstawą obliczenia podatku VAT jest dokument celny, w JPK_VAT należy wykazywać numer dokumentu celnego oraz dane kontrahenta z kraju trzeciego, a nie agencję celną. Wskazane zasady należy stosować w JPK_VAT począwszy od rozliczenia za marzec 2018 r. Podatnicy, którzy w złożonych do tej pory JPK_VAT wykazali agencję celną jako kontrahenta nie muszą korygować przesłanych plików JPK_VAT. (źródło: PIT.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_

Reklamy