Już w najbliższy weekend nastąpi zmiana czasu zimowego na letni. Oznacza to, że będziemy musieli swoje zegarki przesunąć o godzinę do przodu.

mala-firma

W najbliższy weekend, w nocy z soboty 24 marca na niedzielę 24 marca nastąpi zmiana czasu zimowego na letni.Musimy pamiętać, że tej nocy należy przesunąć nasze zegarki o godzinę do przodu z godziny 2:00 na godzinę 3:00.

Zmiana czasu zimowego na letnia czas pracy pracowników pracujących w nocy

Zmiana czas będzie miała znaczenie dla pracowników, którzy tą noc spędzą w pracy. Przepracują oni bowiem na swoich stanowiskach siedem zamiast ośmiu godzin pracy. Co należy zrobić z jedną, nieprzepracowaną godziną?

Przepisy KP mówią wprost, że pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie za godzinę, o którą skraca się doba w związku ze zmianą czasu. Wynagrodzenie za tę godzinę ustala się na zasadach określonych dla wynagrodzenia postojowego, gdyż pracownik był gotowy do świadczenia pracy, lecz nie mógł jej wykonywać z przyczyn od niego niezależnych. Wysokość wynagrodzenia za czas przestoju w zakładzie pracy powinna być uregulowana w regulaminie pracy. Za czas przestoju przysługuje mu bowiem wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. Nie może być ono jednak w żadnym wypadku niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W marcu 2018 roku ostatnia zmiana czasu?

Jest szansa, że mamy do czynienia z ostatnią zmianą czasu. Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu klub PSL wystąpił zprojektem likwidacji przepisu nakazującego obowiązek zmiany czasu dwa razy do roku. Do pomysłu PSL pozytywnie ustosunkowali się posłowie innych klubów parlamentarnych a także większość członków Parlamentu Europejskiego. Jeśli projekt PSL poprze Komisja Europejska będzie to oznaczało, że będzie to ostatnia zmiana czasu w historii Polski. (źródło: PIT.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_