Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości skorzystania ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT (PFR). Jest to propozycja rozliczenia PIT-37 lub PIT-38 za rok 2017, przygotowana przez urząd skarbowy. PFR można uzupełnić o ulgi (np. na dzieci), odliczenia czy 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 można wykorzystać także do wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo samotnie wychowywanym dzieckiem.

biura

Co to jest PFR

PFR (ang. pre-filled tax return) to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które proponuje ci urząd skarbowy. Może to być:

  • PIT-37 – jeśli uzyskałeś przychody z zatrudnienia,
  • PIT-38 – jeśli uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji).

PFR jest przygotowany wyłącznie na podstawie informacji otrzymanych od płatników oraz od organów rentowych. Jeśli z niego skorzystasz, to sprawdź poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu. Możesz je uzupełnić o:

  • ulgi i odliczenia,
  • dane OPP, której chcesz przekazać 1% swojego podatku,
  • dodatkowe przychody oraz koszty uzyskania przychodów.

Dlaczego warto skorzystać z PFR

Oszczędzasz czas i minimalizujesz ryzyko błędów rachunkowych lub pomyłek, które możesz popełnić przy samodzielnym przepisywaniu danych z informacji od płatników (np. z PIT-11).

To urząd skarbowy wpisuje za ciebie przychody, koszty uzyskania przychodów i składki na ubezpieczenia, wykazane w informacjach złożonych przez twojego pracodawcę. Szybciej otrzymasz też zwrot nadpłaconego podatku.

Jak złożyć PFR

Ze wstępnie wypełnionego PIT za 2017 r. możesz skorzystać na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)  do 30 kwietnia 2018 r. Pełnomocnik nie może pobrać za ciebie PFR.

Co jest potrzebne do pobrania PFR i podpisania PIT-37 lub PIT-38

1. Dostęp do Internetu

System działa w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (w ich aktualnych wersjach, wspieranych przez ich producentów oraz w wersjach poprzednich, niższych o 1 wersję od aktualnej). Aby pobrać złożony dokument, należy mieć także zainstalowany program do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Acrobat Reader – wersja 10.1.9 lub wyższa).

2. Dane niezbędne do pobrania PFR i podpisania go

Żeby pobrać PFR, podaJ swoje dane uwierzytelniające:

• imię (pierwsze),

• nazwisko,

• NIP albo PESEL,

• datę urodzenia,

• sumę przychodów z informacji od płatników za rok 2017.

Żeby podpisać uzupełniony PIT-37 lub PIT-38, skorzystaj z jednej z 3 możliwości:

— „danych autoryzujących”

• imię,

• nazwisko,

• NIP albo PESEL,

• data urodzenia,

• kwota przychodu wykazana w zeznaniu podatkowym złożonym za rok 2016 lub „0” (zero);

Bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Kwota przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

— Profilu Zaufanego (Profil Zaufany to rodzaj podpisu elektronicznego wykorzystywany w administracji publicznej. Możesz go założyć w prawie każdym urzędzie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisania PFR wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. Przeczytaj o Profilu Zaufanym).

— kwalifikowanego podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny to płatny, elektroniczny podpis, służący do podpisywania dokumentów) .

3. Adres e-mail

Wskaż adres e-mail, by zapisać uzupełniony PIT, później go odszukać, wysłać, sprawdzić status wysłanego dokumentu i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe [PFR] PIT-37 może posłużyć także do wspólnego rozliczenia

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe [PFR] PIT-37 możesz pobrać dla siebie (indywidualnie), jak i również dla siebie i swojego małżonka (wspólne rozliczenie małżonków). W przypadku wybrania opcji „Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe [PFR] małżeńskie”, wygenerowany zostanie [PFR] PIT-37 z twoimi danymi, jak i małżonka.

Możesz także rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Ministerstwo Finansów przypomina też o innych usługach, dotyczących rozliczenia rocznego:  

Wystąp o sporządzenie twojego PIT przez urząd skarbowy (PIT-WZ)

Jeśli nie chcesz sam wypełniać rocznego PIT, może cię wyręczyć urząd skarbowy. Wystarczy, że złożysz wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ – za pośrednictwem Portalu Podatkowego, bankowości elektronicznej lub systemu e-Deklaracje.

PIT-WZ możesz składać do 16 kwietnia 2018 r. Urząd skarbowy w ciągu 5 dni roboczych e-mailowo poinformuje o sporządzeniu zeznania (na adres wskazany we wniosku). Po otrzymaniu propozycji zeznania możesz je odrzucić lub zaakceptować. Jeśli nie zrobisz nic do 30 kwietnia 2018 r., będzie to oznaczać złożenie zeznania.

1 procent podatku dla OPP (PIT-OP)

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i chcesz przekazać 1% swojego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego, możesz do 30 kwietnia 2018 r. złożyć oświadczenie PIT-OP (dostępne w formie elektronicznej i papierowej). Urząd skarbowy samodzielnie wyliczy kwotę 1 proc. podatku i przekaże ją wskazanej OPP. W ten sposób oszczędzisz czas i nie musisz wypełniać całego zeznania podatkowego.

Pamiętaj! Aby skorzystać z PFR, PIT-WZ i PIT-OP nie musisz posiadać płatnego podpisu elektronicznego.
(autor: Ministerstwo Finansów; źródło: INFOR.pl)

biura