Do grona klientów firmy LeftHand dołączył Klub Abstynenta „Oparcie” z Nowego Bidaczowa.

Do prowadzenia swojej księgowości Klub zakupił licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość dla Organizacji Pozarządowych wraz z rocznym abonamentem na aktualizacje.

Dziękujemy!


O Klubie:

Misja:
1. Doprowadzenie do stałej abstynencji członków klubu.
2. Przyciągniecie do klubu tych, którzy chcą pomagać innym.
3. Propagowanie kultury życia w trzeźwości.
4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu.
5. Uzdrowienie moralne i psychiczne osób nadużywających alkoholu.
6. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralnych, etycznych.
7. Udzielanie pomocy osobom spoza klubu w kwestii podjęcia leczenia.

Prowadzone działania:
1. Organizowanie obozów terapeutycznych osób uzależnionych i ich rodzin.
2. Organizowanie warsztatów terapeutycznych dla członków klubu.
3. Organizowanie otwartych zawodów sportowych w konkurencjach takich jak: siatkówka, szachy, bilard, piłka nożna.
4. Rajdy, wycieczki, pielgrzymki.
5. Festiwal pieśni i poezji abstynenckiej.
6. Zabawy, ogniska integracyjne.

ngo