Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o odroczenie terminu złożenia pliku JPK_VAT. Wniosek taki można skierować do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawach VAT.

mala-firma

Na podstawie art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Nie dotyczy to terminów określonych w art. 68–71, art. 77 § 1–3, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118 Ordynacji podatkowej. Żaden spośród wskazanych nie jest terminem składania w formacie JPK informacji o danych o ewidencji VAT, czyli plików JPK_VAT. Termin ten wynika bowiem z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Istnieje zatem możliwość wnioskowania o odroczenie terminu składania plików JPK_VAT. Organem podatkowym właściwym w sprawie odroczenia terminu do złożenia informacji w formacie JPK informacji o danych o ewidencji VAT jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług  (art. 15 § 4 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych).

W celu uzyskania odroczenia terminu składania plików JPK_VAT podatnicy mogą kierować wnioski do właściwych dla nich w sprawach VAT naczelników urzędów skarbowych. Zastrzec jednak należy, że naczelnicy mogą zgodzić się na takie odroczenia tylko wtedy, gdy uzasadnia to ważny interes podatnika lub interes publiczny. Wymaga to od podatnika właściwego uzasadnienia wniosku. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_