Do jakiego urzędu skarbowego wysłać swój PIT za poprzedni rok, gdy zmieniłeś miejsce zamieszkania? Podatnicy, którzy w trakcie roku podatkowego przeprowadzili się, zastanawiają się, w którym US mają się rozliczyć – sprzed czy po przeprowadzce.

mala-firma

Powoli dobiega końca luty. Cześć pracowników otrzymała już PIT-11 od swojego pracodawcy, inni dostaną go lada dzień, gdyż do 28 lutego 2018 roku zakład pracy ma obowiązek przekazać informacje PIT-11 do fiskusa i pracownikom. Na podstawie danych zawartych w tym druku podatkowym, można przystąpić do rozliczenia dochodów osiągniętych w 2017 roku.

Nie, wystarczy tylko jedno rozliczenie roczne obejmujące całość dochodów za 2017 rok. Należy je złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2017 roku. Nawet jeśli przez większą część roku podatnik podlegał pod urząd skarbowy (A) z innej miejscowości czy dzielnicy miasta, a przeprowadzka miała miejsce pod koniec roku, to deklarację PIT powinien wysłać do tego urzędu (B), któremu podlega w ostatnim dniu danego roku podatkowego (31 grudnia).

Zmiana adresu zamieszkania na początku 2018 roku

Dochody roczne za 2017 rok należy rozliczyć do końca kwietnia 2018 roku. Co w przypadku, gdy przeprowadzka nastąpi na początku 2018 roku, ale jeszcze przed momentem wypełnienia deklaracji podatkowej za poprzedni rok? W tym przypadku także nie ma wątpliwości, że PIT należy wysłać do US zgodnie z miejscem zamieszkania z dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zmiana urzędu skarbowego wynikająca ze zmiany adresu zamieszkania na początku 2018 roku będzie miała znaczenie przy wyborze US dopiero w przyszłym roku, gdy podatnik będzie rozliczał PIT za 2018 rok.

Gdy PIT trafi do złego urzędu skarbowego

Może zdarzyć się taka sytuacja, że podatnik z przyzwyczajenia lub poprzez niedopatrzenie wyśle swój PIT do „starego” urzędu skarbowego, sprzed momentu przeprowadzki. Na szczęście fiskus nie traktuje tego jako niedopełnienie obowiązku podatkowego. W praktyce organy podatkowe przekażą między sobą zeznanie roczne i zostanie zachowany termin złożenia deklaracji podatkowej.

Przeprowadzka w trakcie 2017 roku

Zeznanie roczne PIT należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania. Zamieszkania, a nie zameldowania – czyli według miejsca faktycznego pobytu, a nie formalnego meldunku z dowodu osobistego.

Co to właściwie znaczy dla podatnika, który przeprowadził się w trakcie roku? Ma rozliczyć się tam, gdzie mieszkał większą część roku? Czy może w skarbówce, do której należał zgodnie z adresem zamieszkania już po przeprowadzce? A może wręcz powinien wypełnić dwa PIT-y i przesłać je do obu US? (źródło: PIT.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_