W związku z wycofaniem druków PIT-12 i PIT-40 pracodawca nie będzie mógł dokonać rozliczenia rocznego za swoich pracowników.

mala-firma

Pracownik może samodzielnie rozliczyć się z osiągniętego w 2017 r. dochodu albo zwrócić się do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego za ten rok. Począwszy od dochodów wypłaconych/postawionych do dyspozycji pracowników od 1 stycznia 2017 r. został bowiem uchylony obowiązek ich rozliczenia przez pracodawcę na formularzu PIT-40 (według oświadczenia PIT-12).

Podatnicy uzyskujący w 2017 r. dochody m.in. z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy mogą złożyć, w terminie do 16 kwietnia 2018 r. (15 kwietnia przypada w niedzielę, a zatem termin złożenia wniosku ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy) urzędowi skarbowemu wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. We wniosku wskazują adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd. Ponieważ urząd udostępnia zeznanie na portalu podatkowym, czynności akceptacji lub odrzucenia zeznania podatnik również dokonuje na tym portalu. (źródło: INFOR.pl)

szukasz-dobrego-programu-ksiegowego_