Do klientów firmy LeftHand dołączyła organizacja Rotary Club Giżycko.

Celem działalności klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, propagowania wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej, uznania dla wszelkiej pracy użytecznej, nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego rotarianina, a także propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju. Polskie kluby uczestniczą w programach Rotary International oraz korzystają z pomocy Rotary Foundation. Prowadzą wymianę młodzieży, typują stypendystów, wysyłają i przyjmują grupy studyjne, fundują aparaturę medyczną, opiekują się domami dziecka, niepełnosprawnymi, sponsorują kulturę i sztukę.

Organizacja Rotary Club Giżycko zakupiła licencję do programu LeftHand Pełna Księgowość wraz rocznymi abonamentami na aktualizacje oraz wsparcie techniczne.

Dziękujemy!

ngo