Zapadła decyzja o wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę od stycznia 2018 roku. Okazuje się jednak, że zakaz ten nie będzie wprowadzony w każdą niedzielę miesiąca, lecz wyłącznie w co drugą.

Od września 2016 roku toczy się burzliwa dyskusja na temat świadczenia pracy w niedzielę. W szczególności spór ten dotyczy pracy w placówkach handlowych – od małych osiedlowych sklepów, po duże centra handlowe. Początkowo dążono do tego, by handlu zakazać we wszystkie niedziele miesiąca. Zdaniem środowisk katolickich niedziela powinna być bowiem czasem spędzonym w rodzinnym gronie, a nie pomiędzy regałami sklepowymi. Zdaniem ABP Stanisława Gądeckiego ,,wolna niedziela jest potrzebna wszystkim katolikom, nie katolikom, także niewierzącym”.

Zakaz handlu wyłącznie w co drugą niedzielę 2018 roku

Obywatelski projekt ustawy o zakazie pracy w niedzielę został 12 października przyjęty przez sejmową podkomisję stałą ds. rynku pracy. Nie obeszło się jednak bez poprawek. Najważniejsza z nich dotyczy liczby niedziel wolnych od handlu. Zakaz obejmowałby nie każdą niedzielę, jak początkowo zakładano, lecz drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca. Oznacza to, że na zakupy będziemy mogli się udać wyłącznie w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca.

Handel w Boże Narodzenie i Wielkanoc 2018

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni reguluje również zasady handlu w święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Zgodnie z ustawą w dniu 24 grudnia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem po godzinie 14:00 będzie zabroniony. Niedopuszczalne będzie również powierzenie pracy pracownikom.

Co ciekawe w myśl przepisów pracownik, pomimo zmniejszenia czasu pracy 24 grudnia i w sobotę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy – zachowa prawo do pełnego wynagrodzenia.

Zakaz handlu nie będzie obowiązywał również w:

  1. kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz
  2. niedziele bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Stacje benzynowe i apteki wolne od zakazu

Projekt ustawy wyszczególnia również placówki handlowe zwolnione z zakazu sprzedaży w niedziele. Mowa w szczególności o stacjach benzynowych, hotelach, aptekach, kwiaciarniach, czy lecznicach dla zwierząt. Handlować w niedziele będą mogły również placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży biletów, prasy, wyrobów tytoniowych. Bez zmian będzie funkcjonował również handel w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, morskiej, czy lotniczej.

Niedziele handlowe 2018

Sprawdź, w które niedziele 2018 roku zrobisz zakupy.

Niedziele wolne od zakazu handlu

Niedziele handlowe 2018
Styczeń – 14 stycznia
– 28 stycznia
Luty – 11 luty
-25 luty
Marzec – 11 marca

-25 marca

Kwiecień – 8 kwietnia

-22 kwietnia

Maj – 13 maja

– 27 maja

Czerwiec – 10 czerwiec

– 24 czerwiec

Lipiec – 8 lipca

– 22 lipca

Sierpień – 12 sierpnia

-26 sierpnia

Wrzesień – 9 września

– 23 września

Październik -14 październik

– 28 październik

Listopad – 25 listopad
Grudzień – 9 grudnia

– 16 grudnia

– 23 grudnia

(źródło: INFOR.pl)

kadry